Dragi vjernici, u subotu 16. rujna 2017. među Božji narod – u Katoličku Crkvu – primljen je novi član, – LEAN PETRIČEVIĆ, rođen 1. ožujka 2017. u Ludwigsburgu, od oca Ivana i majke Martine. Sakrament krštenja udijelio mu je župnik fra…

Continue Reading