Molitva Svetoj obitelji (sv. Ivan Pavao II.)

Sveta obitelji, zajednico ljubavi Isusa, Marije i Josipa, uzore i ogledalo svakoj kršćanskoj obitelji, tebi posvećujemo naše obitelji.

Otvori srce svake obitelji da prihvati vjeru, da primi Božju Riječ, da svjedoči ljubav, da postane izvor novih svetih zvanja.

Prosvijetli duh roditeljima da brižnom ljubavlju, mudrom i ljubeznom pobožnošću sigurno vode djecu prema duhovnim i vječnim dobrima.

Probudi u dušama mladih čistu savjest i slobodnu volju da rasu u “milosti i mudrosti” velikodušno prihvaćajući dar Božjeg poziva.

Isuse, Marijo i Josipe, Sveta obitelji iz Nazareta, isprosi nam milost da svi mi nasljedujemo ustrajnu molitvu, velikodušnu poslušnost, dostojanstveno siromaštvo i djevičansku čistoću koje si ti živjela da otvorimo svoju dušu za vršenje volje Božje te da brižno i nenametljivo pratimo one koji su među nama pozvani da iz bližega slijede Gospodina Isusa Krista koji je dao samoga sebe za nas.

Amen.