Cijenjeni vjernici i prijatelji naših zajednica!

Na drugu nedjelju došašća Bog nas  poziva  na obraćenje preko proroka Izaije, apostola sv. Petra i evanđelista sv. Marka. Obraćenje se sastoji u pripravljanju puta Gospodinu koji dolazi “u moći” da naplati i nagradi svoje poslušne  i  vjerne  sluge, koji mu se pokoravaju i u molitvi ga prose: “Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!” Biblija, u kojoj je zapisana objavljena Riječ Božja, poziva svakog pojedinca na obraćenje, na usmjeravanje od zla prema dobru, na “traženje Jahve”, tj. “njegova lica”. Za sve to je potreban napor jer nije lako napuštati utabane putove i navike. Kajanje, pokora, povratak s krivih staza i putova te potpuno okretanje prema pravoj Istini, jedinom i pravom Putu i prema vječnom Životu, zahtijeva od svakog od nas veliki napor. Zar ne piše u Bibliji da siloviti grabe kraljevstvo nebesko, koje  se silom probija (usp. Mt 11, 12). Izgubljeni sin nije okajavao očeve ili bratove grijehe, nego svoje: “Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom” (Lk 15, 21).

Brate i sestro, ako želiš biti sretan/-na,  ako želiš mir u srcu, ako želiš sebi i drugima lijep Božić, vjeruj u dolazeću i praštajuću ljubav Božju, tj. vjeruj u Boga ljubavi, Boga prisutnog, koji nije negdje daleko skriven na nebu, nego je blizak tebi i meni, stoji pred vratima tvoga i moga srca te nas zove da mu otvorimo vrata svoga srca i pustimo ga unutra. Da, Bog  želi u nama biti utjelovljeni, prisutni Bog. Ako poslušamo njegov glas i obratimo se, pođimo k svećeniku i istresimo pred njim svoje grijehe, Jaganjcu Božjem, i recimo s prorokom Davidom: “Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju, izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg  čisti… Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!” (Ps 51). I kad ti svećenik dadne odrješenje u ime Trojedinog Boga, skači od radosti i veselja i baci se na koljena pred Svetohraništem i uputi mu u tišini i poniznosti svoga srca  zahvalnu molitvu jer ti je krivnja okajana.

Sakrament Pomirenja ili Svete ispovijedi bit će u crkvi Sv. Lovre u Bi-Bi u srijedu, 13. 12. 2017. u 18.30. Nakon Svete ispovijedi slavit ćemo svetu misu. Bit će nekoliko svećenika na raspolaganju.