Blagdan Male Gospe naše zajednice proslavit će sa svojim župnikom fra Josipom na svetoj misi u petak 8. rujna u crkvi Sv. Lovre u Bietigheimu u 18.30 sati. Ispovijed će biti pola sata prije mise.

Današnji blagdan ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 7. stoljeća i na Zapadu. Iako je Mala Gospa manji blagdan, nezapovjedan, vrlo je drag puku. Toga dana mnogi hodočaste u marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu.

Mala Gospa donosi jesen (8. rujna) pa se u puku kaže “Gospa Mala – jesen prava!” O Maloj Gospi se lastavice skupljaju za odlazak. U puku se govori da ih Marija odvodi u tople krajeve, kao što ih i vraća na proljetni marijanski blagdan Blagovijest (25. ožujka).

Neka nam Blažena Djevica Marija isprosi mudrost po kojoj ćemo to zaista i iskusiti u novoj godini… Tek tada će naš život moći biti »hvala slave Božje milosti«, kako to lijepo veli Pavao u drugom čitanju iz Poslanice Efežanima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.