Poštovani vjernici i prijatelji naših hrvatskih katoličkih zajednica!

Mia Raič, rođena 29. lipnja 2017. u Bietigheim-Bissingenu, od oca Miodraga i majke Jake, rođ. Udovičić, krštena je 7. listopada 2017. u crkvi Sv.  Lovre u Bietigheimu po rukama fra Josipa Bebića. Kuma je bila Daniela Udovičić.

Krstitelj je u svojoj propovijedi naglasio kako Biblija, Riječ Božja, kad govori o Bogu, naglašava da je naš Bog – Bog prisutnosti u povijesti ljudskog roda, u čovječanstvu, prirodi i kozmosu, posebno u čovjeku. Adamov grijeh učinio je da je Bog na neki način prestao biti prisutan u čovjeku. Zato Bog šalje svoga Sina Isusa Krista u naš svijet da obnovi Božju sliku u čovjeku i na taj način ponovno učini čovjeka Božjim prebivalištem. Svi oni koji prihvate Isusa, vjeruju u njega i krste se u ime Trojedinoga Boga postaju prebivalištem Božjim, Božjim hramom, novom slikom Božjom. Mi ćemo biti svjedoci te obnove sada i ovdje u crkvi Sv. Lovre. Naša slavljenica Mia postat će hramom, prebivalištem Božjim. Po krštenju postat će slična Sinu Božjem. To je čisti dar Božji, Božja milost koja joj se daruje, a Mia je u središtu te Božje darovanosti. I njoj Bog Otac upućuje slične riječi koje je uputio svom Sinu na rijeci Jordan: “Ovo je kći moja, milina moja ljubljena!”

Preporučimo ovu našu malu sestru Miju i njezinu obitelj  u svojim svakidašnjim molitvama Svevišnjem Bogu moleći Gospodina da upravlja njihove noge putem mira i spasenja.

Svoje iskrene čestitke upućujemo maloj slavljenici Miji, njezinoj obitelji, kumi, rodbini i cijeloj HK zajednici Bietigheim-Bissingen!