Svete mise u nedjelju 18. lipnja 2017.

Dragi vjernici,

18. lipnja 2017., na 11. lit. nedjelju kroz godinu, slavimo svete mise u Bietigheimu u crkvi Sv. Lovre u 12.30 i u Illingenu u 14.30 u crkvi Sv. Josipa.

Kršćanine, kršćanko, ne zaboravi da je Bog učinio za tebe i čitav svijet svoga Sina hranom od koje se dobiva zalog vječnog života. Dopustite Kristu da vas hrani nebeskom hranom i tako preobražava u sebe kako biste jednoga dana mogli slaviti s Trojedinim Bogom vječnu gozbu. Netko je lijepo rekao: “Da bi čovjek u vječnosti imao boravište u Svetoj Trojici, potrebno je da u vremenu Sveta Trojica imaju boravište u čovjeku. Isus je jasno rekao: “Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti” (Iv 14, 23). Isus poziva sve svoje sljedbenike da se spominju njegove Posljednje večere s apostolima, njegove smrti na križu i njegove proslave uskrsnuća.

Očekujem vas sutra na Kristovoj euharistijskoj Gozbi ljubavi. Lijep vikend želim svima u obilju mira i radosti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.